Projecten

De Performance Art werd gehouden op 18 mei om 11.00 uur Coolsmalaan, Driebergen en vormde de oprichting van De Nationale Bond Tegen de Hondenstront!

De Performance vormde de 2e stap in het Project “Poep op de stoep”.

Op 18 mei hield kunstenares Verena op ten Noort een Performance Art “Poep op de stoep”*.
De initiatiefneemster wilde, samen met 100 schoolkinderen en diverse VIPs, het maatschappelijke probleem van poepoverlast op een ludieke manier voor het voetlicht brengen. Hiermee werd de eerste stap gezet richting bewustwording:  “poep is vies, poep is goor, thuis trek je ook gewoon door“.
Ook werd tijdens deze actie “De Nationale Bond Tegen Hondenstront” opgericht. Deze bond is bedoeld als platform voor iedereen in Nederland die zich irriteert aan de hondenpoep overlast en mee wil werken aan het bewustmaken van zijn omgeving. De website van de bond (www.hondenstrondbond.nl) dient ervoor om te informeren over alles wat met de poepoverlast te maken heeft, de acties, oplossingen en wat er bij iedereen speelt rond dit thema.

Waarom deze Performance Art?

Het wordt hoog tijd dat er iets aan dit probleem gedaan wordt: Indien een gemeente, stad, dorp of wijk besluit om de overlast, veroorzaakt door hondenpoep aan te pakken, dan begint het met een stukje bewustwording. De bedoeling is een positieve ludieke actie op te zetten om hondenuitlaters / bezitters bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, resulterend in het (voortaan) opruimen van de poep van hun huisdier. Maar ook hun omgeving om een handje te helpen bij het bewustmaken. Het initiatief moet ‘buzzing’ zijn. Het moet beschamend zijn indien je nog iets laat liggen.

Wat stond er te gebeuren?

We gaan hier niet alles verklappen wat er allemaal stond te gebeuren. In ieder geval: aan de Performance Art deden meerdere belangrijke personen mee. Naast wethouder Bert Homan die de plaats van burgemeester Frits Naafs innam en Prof. dr. Van Knapen, deden Harry Dekkers van de Ezelsociëteit en Lotte Wiegant mee. Naast het leveren van diverse producten en het geven van advies op het gebied van “aanpak overlast hondenpoep” participeerde Mark de Haas van Gepp Producten & Advies eveneens. Daarnaast deden zo’n 100 kinderen van CBS Coolsma en CBS De Zonheuvel uit Driebergen mee.

Met de Performance Art is DE NATIONALE BOND TEGEN HONDENSTRONT opgericht.

Er is een lesprogramma samengesteld voor de kinderen (groep 6 en 7). Een try-out (generale repetitie) op locatie vormt onderdeel hiervan.

Wat willen we graag bereiken?

Deze performance vormt slechts de start van een project dat langere tijd zal gaan lopen. We hopen ermee een steen in de vijver te hebben gegooid voor uiteindelijk een brede maatschappelijke discussie rondom dit thema. En natuurlijk uiteindelijk een leefbaar en gezonde omgeving voor mens en dier. Daarom beginnen we ook in Driebergen, mooi centraal in Nederland.
Binnen dit project willen we overheden-gemeenten een handreiking geven naar een oplossing waarbij ze met de uitkomsten direct aan de slag kunnen gaan. Een programma waarmee ze direct aan de slag kunnen en wat direct te implementeren is. Waarbij de inwoners na gaan denken over de materie en draagvlak ontstaat voor verder te ondernemen stappen.

Kunstenares Verena op ten Noort over dit initiatief

“Als kunstenaar kun je met je werk mensen bewust maken dan wel laten nadenken over iets op verschillende manieren”. “Ikzelf beschouw mijzelf dan ook als de MODERNE NAR, die boven de partijen kan staan en geen last van heilige huisjes en andere krachtenvelden heeft. Net als de NAR uit vroeger eeuwen aan de hoven van vorsten en vorstinnen”. “Met dit initiatief willen we iedereen  bewust laten worden van hun eigen verantwoordelijkheid en niet in de laatste plaats de verantwoordelijkheid naar de omgeving toe want immers: niet opruimen moet juist WEL OPRUIMEN worden!

* Wat is een Performance Art?
 Het begrip “performance” wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens, waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak kort van duur zijn. Ook buiten het theater kan het woord performance gebruikt worden als naam voor optredens met een theatraal karakter, uitgevoerd door één of meerdere samenwerkende kunstenaars, zoals muzikanten, dichters, stand up comedians en beeldend kunstenaars.


One Response to Projecten

  1. noidachoova says:

    zeer interessant, bedankt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>