Persinfo

PERSBERICHT

Poep op de stoep staat landelijk in de top 5 van ergernissen van bewoners. Al jaren wordt nagedacht over oplossingen, van hondenpoepschepjes tot uitlaatveldjes en bakken met hondenpoepzakjes op elke straathoek. Tot  echt bevredigende resultaten hebben al die maatregelen echter nooit geleid.
Beeldend kunstenares Verena op ten Noort uit Driebergen greep de gelegenheid aan om tijdens het festival ‘Kunst: overal op de Heuvelrug’ dit hot issue op een ludieke wijze onder de aandacht te brengen van bewoners en van hondeneigenaren. Zij vond vele spelers bereid en enthousiast om mee te doen aan een Performance Art. Zoals Prof. dr. Frans van Knapen van de universiteit van Utrecht, specialist veterinaire volksgezondheid,

Verena op ten Noort: ,,Ik werd geïnspireerd door het poepprobleem toen ik voor de zoveelste keer een kind bij een school in de poep zag trappen. Uit navraag in de buurt en bij de gemeente, uit onderzoek bleek de aanwezigheid van hondenpoep op de stoep een serieus probleem in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar ook in vele andere gemeenten. Kunst lijkt mij bij uitstek een goede manier om maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen en mensen bewust te maken van een probleem. Ik zie mezelf als het ware als een moderne nar die een maatschappelijk probleem op een andere manier onder de aandacht brengt, zonder last van allerlei heilige huisjes.’’

Dus tijd voor inzet van de MODERNE NAR  zoals Verena zich noemt: een dergelijk probleem vraagt om een behoedzame aanpak van iemand die boven de partijen kan staan. Nu eerst een positieve ludieke actie in de vorm van een Performance Art* om hondenuitlaters/bezitters bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale omgeving. Samen met kinderen, de burgers van de toekomst, die door mee te doen ook een educatieve en sociale impuls krijgen.

Daarnaast ook hun omgeving sociaal bewust maken, resulterend in het opruimen van de poep van hun huisdier, dan wel door sociale controle en aansporing dit te bewerkstelligen.

Het moet ‘buzzing’ worden en beschamend indien je nog iets laat liggen.

Dit alles met als achterliggende gedachte ‘wie de schoen past trekke hem aan’.

We gaan voor een kakvrij Nederland! Doe mee.

*Het project  ‘Poep op de stoep’ bestaat uit verschillende onderdelen. De campagne onder, het motto “Doe me een lol en stap zelf eens in die drol”, begint met een vlaggetjesactie, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat het poepprobleem inhoudt. Kinderen en ouders krijg op die dag biologisch afbreekbare vlaggetjes uitgedeeld, die ze in echte hondendrollen kunnen steken. Het is de bedoeling dat zij daarvan een foto maken en opsturen naar info@verenaoptennoort.nl of info@hondenstrontbond.nl. De foto’s worden vervolgens geplaatst op de website van de hondenstrontbond.nl. Extra vlaggetjes kunnen ze via een mailtje verkrijgen.

Daarna volgt een ludieke actie in de vorm van een Performance Art. De beeldend kunstenares speelt samen met de burgemeester of een wethouder,  prof. dr. Frans van Knapen, de leerlingen van enkele (basis)scholen (zo’n 60 kinderen in het totaal), Mark de Haas van Gepp en enkele andere mensen, tweemaal een korte voorstelling met de naam “Poep op de stoep”. Foldermateriaal wordt aan omstanders uitgedeeld.

Verena op ten Noort:  ,,We willen er een leuke, grappige voorstelling van maken, met een serieuze ondertoon. En we proberen een oplossing te bieden voor het probleem. Want niet alleen is poep op de stoep vervelend voor heel veel mensen, het is ook nog eens een gevaar voor de volksgezondheid, voor mens én dier. Poep komt namelijk niet alleen voor op de stoep, maar je ziet het ook geregeld in de buurt van plekken waar kinderen spelen en waar andere honden uitgelaten worden. Komen die in aanraking met hondenpoep, dan kunnen ze daar zelfs ziek van worden door besmetting met de toxocara spoelworm.’’

Ook de Pers en RTV zijn nadrukkelijk van harte uitgenodigd, immers zo’n mentaliteitsverandering staat of valt bij publiciteit…

 

————————————————————————————————————————————-
Informatie, niet voor publicatie:
Meer informatie en achtergronden over het project Poep op de Stoep is te verkrijgen bij Verena op ten Noort:
Telefoon: +31 6 20 45 66 33
Email: info@verenaoptennoort.nl
Website: www.verenaoptennoort.nl
www.hondenstrontbond.nl
www.hondenpoep.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>